با سلام واحترام

   به منظورمنظورسرعت بخشیدن به مکاتبات وبرقراری تعامل بین گروه های آموزشی ،شایسته است گروه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق آدرس پست الکترونیکی و وبلاگ  گروه شهرستان یا منطقه خود را تا تاریخ 94/7/30به گروه شیمی استان ارسال فرمایند.

 آدرس ایمیل (رایانامه)گروه استان:

chemgroupsem@yahoo.com

آدرس وبلاگ گروه شیمی  استان :                        http://chemgroupsem.persianblog.ir 

با تشکر گروه آموزشی شیمی استان