همکاران گرامی می توانند برای دریافت بارم بندی کتب شیمی سال  تحصیلی 94-93 به لینک زیر مراجعه نمایند.

بارم بندی شیمی متوسطه دوم