با سلام واحترام

 همکاران محترم شیمی دوره دوم متوسطه می توانند ،جهت اطلاع ازعناوین مقالات انتخاب شده جهت مسابقه آنلاین مجلات رشد به فایل ضمیمه مراجعه نمایند.

فایل ضمبمه