توضیحاتی در مورد سوال های تصویری
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

همکاران گرامی در گروه های شیمی شهر ستان ها و مناطق  لازم است در بررسی و انتخاب پرسش­های تصویری افزون بر رعایت همه­ ی نکات در طراحی یک پرسش استاندارد به معیارهای موجود درادامه مطلب توجه نمایند.


*فقط از کتاب «شیمی 3 و آزمایشگاه ، چاپ 1393 » طرح شود.

* همه­ ی شکل­های حاشیه و متن کتاب درسی ( به جز بیشتر بدانید) می­ تواند برای طراحی پرسش مورد استفاده قرار گیرد.

* نمودارها و جدول­های کتاب درسی نیز می­توانند مبنای طرح پرسش باشد.

*باید بر اساس هدف­های آموزشی کتاب درسی طراحی گردد.

سطوح بالاتر یادگیری را در برگیرد.

* در صورت امکان فرادانشی باشد.

* از صحت علمی برخوردار  باشد.

* باعث تعمیق یادگیری مفاهیم علمی شود.

*دارای روایی با رعایت نکات نگارشی باشد.

* تکراری و کلیشه ­ای نباشد.

* متن آن فاقد هرگونه کج فهمی و ابهام باشد.

* پاسخ­گویی به بندهای هر پرسش بدون توجه به تصویر امکان پذیر نباشد