در این انیمیشن شما می توانید طرز کار سلول گالوانی چگونگی تبادل الکترون ، جهت حرکت الکترون ها و .... را مشاهده کنید .انیمیشن سلول گالوانی

با این انیمیشن دانش آموزان با انتخاب نسبت های مولی مختلف از مواد با مفهوم محدود کننده بیشتر آشنا می شوند.انیمیشن محدود کننده

انیمیشن مربوط به  پرشدن ترازهای انرژی  انیمیشن قواعد آفبا

انیمیشن  مربوط به طیف نشری خطی اتم هیدروژن طیف نشری خطی هیدروژن

باز هم انیمیشن طیف نشری خطی اتم ئیدروژن با امکانات تعامل با کاربر طیف نشری