با سلام واحترام

 با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری نوین و تمایل دانش آموزان در بکارگیری این نوع فن آوری ها ،دبیران می توانند از این امر در پاسخ به نیازهای دانش آموزان در فرآیندهای یادگیری درس شیمی به شیوه مناسب بهره برند. در این راستا گروه آموزشی  شیمی استان اقدام به فراخوان مقاله با  عنوان" نقش فن آوری در یادگیری درس شیمی" نموده است .دبیران علاقمند می توانند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 93/11/1به گروه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق ارسال نمایند.

شایسته است سرگروه های محترم آموزشی پس از ارزیابی مقالات ، دو اثر برتر را تا تاریخ 93/11/10 به گروه استان ارسال نمایند.

شایان ذکر است به نفرات برتر لوح تقدیر اهداء می شود ،همچنین مقالات برتر در سایت معاونت آموزش متوسطه استان و وبلاگ گروه درج می گردد.

فرمت مقاله را در ادامه مطلب دریافت نمایید .


    فرمت مقاله

  متن مقاله بین 5 تا حداکثر 10 صفحه A4 تهیه گردد.

 با فونت فارسی Bnazanin  ، قلم14 و فونت انگلیسی Times new roman، قلم 12

 فاصله خطوط یکsingle

 مقالات به روز و حداقل دارای سه منبع علمی معتبر باشد.

 رعایت اصل مقاله نویسی الزامی است.