از همکاران گرامی در گروه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق  خواهشمندیم فرم مشخصات زیر را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 93/8/10 به ایمیل گروه استان ارسال نمایند . 

    فرم مشخصات

 باتشکر - گروه آموزشی شیمی استان سمنان