به اطلاع همکاران گرامی می رساند که کتاب راهنمای معلم شیمی 2 و آزمایشگاه چاپ شد. نسخه الکترونیکی کتاب را می توانیدازاینجادانلود کنید.

 برای دریافت نسخه چاپی کتاب ، می توانید با گروه های آموزشی هماهنگ کنید تا از

طریق اداره کل آموزش  و پرورش استان و اداره چاپ و توزیع کتاب های درسی ، کتاب

 در اختیارتان قرار داده شود.