همکاران گرامی می توانند بروشور آموزشی،گرافن جدیدترین آلوتروپ کربن، که به منظور استفاده همکاران، در گروه شیمی استان تهیه گردیده است را از لینک زیر دریافت نمایند.

بروشور