با سلام

جهت دریافت بارم بندی کتاب های شیمی دوره متوسطه در سال تحصیلی 93-92 به فایل ضمیمه مراجعه فرمایید.

فایل ضمیمه