با سلام و احترام

ضمن تقدیر و تشکر از همکاران گرامی شرکت کننده در جشنواره  روش های مجازی تدریس ، به اطلاع می رساند نتایج پس از بررسی طرح های ارائه شده از سوی همکاران ، اعلام می گردد.

گروه آموزشی شیمی استان سمنان