با سلام و احترام

به اطلاع گروه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق استان می رساند مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی و کارگاه رایانه پایه های دوم و سوم ساعت 9 صبح  روز 4 شنبه 92/3/29 در شهرستان سمنان در مکان های زیر برگزار می گردد.

         پایه دوم :  پژوهش سرای دانش آموزی  

         پایه سوم : مجتمع آزمایشگاهی مرکز استعدادهای درخشان

گروه آموزشی شیمی استان سمنان