معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد

تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند.

فرا رسیدن میلاد با سعادت فاطمه زهرا (س) 

و

هفته معلم برشما همکاران گرامی مبارک باد