با سلام و احترام

از گروه های آموزشی شهرستان ها و مناطق استان سمنان و همچنین  همکاران گرامی که مقالات ،  آدرس ایمیل ،فعالیت های در خواستی و.......را به گروه استان ارسال داشته اند صمیمانه تشکر می نماییم.

گروه آموزشی شیمی استان