عنصرهای لانتان و اکتینیم در دسته d  جای دارند یا دسته f ؟

برای مشاهده مقاله در این زمینه اینجا کلیک کنید.

منبع وبسایت گروه شیمی دفتر برنامه ریزی و تالیف  کتاب های درسی