با  سلام واحترام خدمت همکاران گرامی

با توجه به تغییرات کتب شیمی در سال جاری بارم بندی جدیدی که از طرف اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی اعلام شده است را در لینک زیر جهت استفاده درطراحی سؤال امتحانات نوبت اول همکاران درسال تحصیلی 92-91 قرار داده ایم .

 بارم بندی کتب جدید شیمی