فایل های آنالوگ-برگزیدگان مسابقه بهترین آنالوگ( شبیه نما) برای

مفاهیم شیمی در سال تحصیلی ۹۰-۸۹

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.


سرعت واکنش و زمان- چهار محال بختیاری- آقای کوهی

آموزش سامانه های تعادلی اصفهان -خانم سلیمی

ساز و کار واکنش های شیمیایی - بوشهر آقای علمدار

نظریه برخورد -سمنان خانم نجفی

فرآیند های برگشت پذیر و تعادل خانم احمدی از خراسان جنوبی