با سلام واحترام

از همکاران گرامی خواهشمندیم جهت بازدید از نمایشگاه توسط ایمیل یا بخش

نظرات باگروه استان هماهنگ نمایند .

 آدرس ایمیل:    chemgroupsem.semedu.ir