با سلام لطفا برای دریافت برنامه عملیاتی سال 91-90گروه استان به لینک زیر مراجعه نمایید.

برنامه عملیاتی