با سلام

ضمن تقدیر و تشکر از همکاران گرامی در گروه های آموزشی شیمی شهرستان های استان که در سال تحصیلی 90-89 در اجرای برنامه های آموزشی ما را یاری نمودند.نتایج ارزیابی عملکرد سالانه گروه ها بر اساس نمون برگ ارائه شده به شرح ذیل اعلام می گردد.

1 - سمنان

2- شاهرود

3- دامغان

4- گرمسار

5- مهدیشهر