فرا رسیدن ماه مهر نوید بخش شروعی دوباره در بهار تعلیم و تربیت خواهد بود ، این آغاز زیبا را به شما استادان، معلمان و مربیان گرامی شادباش می گوییم و امیدواریم در امر تعلیم و تربیت امیدها و سرمایه های آینده میهن اسلامی مان موفق باشید.