با سلام

در پرتو عنایات الهی ،دوازدهمین دوره مسابفات آزمایشگاهی مرحله استانی رشته شیمی با حضور 20 نفر دانش آموز دختر وپسر در روز جمعه 23/2/90 در محل آزمایشگاه مرکزی استعداد های درخشان سمنان به صورت تئوری و عملی برگزار گردید .اسامی برگزیدگان به شرح زیر اعلام می گردد:

 1- فائزه موکدی                   آموزشگاه فرزانگان سمنان رتبه اول از مدارس خاص

 2- زهرا  عرب عامری            آموزشگاه شهدا مهدیشهر  رتبه اول از مدارس عادی