با سلام

برای مشاهده خلاصه برنامه عملیاتی سال ٩٠-١٣٨٩ گروه شیمی استان سمنان فایل ضمیمه را کلیک کنید.

 فایل ضمیمه