با سلام

به منظور ایجاد بانک سوال شیمی دبیرستان از کلیه سرگروه های محترم شیمی استان  درخواست می شود بر اساس تقسیم بندی اراءه شده قبلی ، سوالات فرادانشی را در زمان مقرر تهیه و ارسال دارند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.