برگزاری و اعلام نتایج جشنواره استانی الگوهای برتر تدریس

با سلام

 به حول و قوه الهی جشنواره استانی الگوهای برتز تدزیس در روز سه شنبه 14/2/1389 در شهرستان سمنان برگزار گردید . گروه آموزشی شیمی استان ضمن تقدیر و تشکر از همکارانی که در این جشنواره شرکت نموده اند به خانم ها فرزانه رشیدی از شاهرود و معصومه مرادپور از بسطام که موفق به کسب رتبه اول و دوم استانی گردیده اند ثبریک عرض نموده ، موفقیت ایشان را در جشنواره کشوری الگوی برتر تدریس از خداوند متعال خواستاریم.

گروه آموزشی شیمی استان سمنان