برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از کارپوشه

 

 

 

با سلام واحترام

کارگاه آموزشی استفاده از کارپوشه در روز شنبه ٨٨/١٢/٨  ، ساعت٢ الی ۶ بعد از ظهر با حضور استاد دکتر حسنی و 30 نفر از دبیران شیمی استان در خانه معلم سمنان  برگزار می گردد.

گروه آموزشی شیمی استان سمنان