«بنام آنکه چراغ دانایی را در آغاز برافروخت»

مهر را با مهر آغاز کنیم.

درطلیــعه طلــوع طلایـی مهرمــاه  بـار دیــگر مشـام جان مدارس به عطر خوش گامهای دبیران و آموزگاران و دانش پژوهان عرصه علم و دانش معطر شد .

آغاز بهار تعلیم و تربیت ،‌گشایش دوباره مدرسه ها ،‌هنگامه تجلی زیبای مهر و محبت و ایثار معلمان و مهرافروزان و آغاز سال تحصیلی جدید را به شما همکاران گرامی، کوشندگان راه دانایی و توانایی ، که رهپویان راه خردمندی و دانش هستید تبریک عرض نموده ، امیدوارم که سال تحصیلی جدید سال کنکاش و سرشار از نشاط ، ‌پیشرفت و شادمانی برای همه باشد .