اولين سمينار شيمي دانش آموزي كشور در تاريخ ۲۰/۲/۱۳۸۶

در ايلام منطقه هليلان برگزارمي گردد. دانش آموزان ودبيران علاقمند ميتوانند آثار ومقالات خود در زمينه هاي:

۱- شيمي وزندگي                              ۲- شيمي وصلح جهاني      

۳- شيمي وانرزي هسته اي                 ۴- شيمي ونانو تكنولوزي

 ۵ -طرح الگوهاي برتر تدريس            ۶ -ارائه آزمايش هاي جديد درزمينه درسي    

۷ - كاريكاتور در زمينه شيمي             ۸ - آشنايي با علوم وتكنولو‍‍ژي جديد در علم شيمي

۹ - خلاقيت هاي دانش آموزان و دبيران در زمينه كمك آموزشي   و...........

 را تا تاريخ ۱۳/۲/۱۳۸۶ به دبيرخانه سمينار ارسال دارند.

 مكان برگزاري  :    استان ايلام - اداره آموزش وپرورش منطقه هليلان

آدرس وبلاگ     :         http//www.scdhi.blogfa.com

                   

 

 Email : shimiHollailan@yahoo.com